Организациона структура

Органи Друштва су:

• Скупштина Друштва
• Главни одбор Друштва
(председник, пет потпредседника, генерални секретар и пред. Научног одбора)
• Научни одбор Друштва
• Надзорни одбор Друштва
• Научно-стручни секретаријат Друштва (пет секретара)

Скупштину Друштва термичара Србије чине сви чланови Друштва.
Скупштина је највиши орган Друштва.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова. Статут и промене статута Скупштина доноси двотрећинском већином присутних чланова.

Задаци Скупштине су да:
1) Расправља и прихвата или одбацује извештаје Главног одбора и Надзорног одбора Друштва,
2) Одређује опште правце рада и активности Друштва,
3) На предлог Главног одбора разматра и прихвата план и програм рада Друштва за наредни период,
4) Бира председника, пет подпредседника, генералног секретара,ппредседника Научног одбора и чланове Надзорног одбора Друштва
5) Врши избор почасних и заслужних чланова Друштва.
6) Усваја Статут, као и измене и допуне истог.

Скупштина Друштва одржава се сваке треће године.
Гласање на Скупштини може бити јавно или тајно, о чему одлучује Скупштина.
Дневни ред седнице Скупштине мора бити објављен најмање 10 дана пре одржавања Скупштине.

Главни одбор је извршни руководни орган Друштва.

Задаци главног одбора су да:
1) Руководи радом Друштва у смислу одредаба Статута Друштва и одлука Скупштине,
2) Стара се о материјалном и финансијском пословању Друштва,
3) Подноси скупштини извештај о раду и предлог плана рада за наредни период,
4) Врши пријем нових чланова и води евиденцију чланова Друштва,
5) Формира Одборе, Секције и огранке друштва. Секције се формирају по принципу научне или стручне области за целу територију Србије, Одбори по територијалном принципу, а Огранци у институцијама и фирмама
6) Усваја предлог измене Статута на сопствену иницијативу
7) Поставља главне уреднике часописа.
8) Поставља научно стручни секретаријат на предлог подпредседника
9) Одлучује о удруживању у савезе и о приступању међународним организацијама.

Главни одбор чине председник Друштва, пет потпредседника Друштва, генерални секретар Друштва и председник Научног одбора. Најмање један од потпредседника Друштва је из привреде.

Надзорни одбор Друштва има три члана.
Задатак Надзорног одбора је да врши надзор над материјалним и финансијским пословањем Друштва.
Састанци Надзорног одбора одржавају се по потреби, али најмање два пута годишње.
Надзорни одбор благовремено указује Главном одбору на уочене неправилности у финансијском и материјалном пословању и стара се да се оне исправе.
Надзорни одбор подноси извештај Скупштини.
Чланови Надзорног одбора имају право да присуствују састанцима Главног одбора са саветодавним правом.

Научни одбор чине председник и најмање десет чланова. Научни одбор предлаже и усваја научно стручни програм рада саветовања, симпозијума, конгреса и међународне сарадње.

Друштво термичара Србије представља и заступа председник Друштва и два потпредседника. Председник Друштва може овластити за заступање и друге чланове Главног одбора у одређеним случајевима.

Седиште Друштва термичара Србије налази се у Београду-Винча,
улица Мике Петровића- Аласа 12-14 (П.ФАХ. 522), 11351 Винча, Београд.

Вести

 • THMT’23 - 1st Announcement...

  23.11.2022.
  Dear Colleague,  The International Centre for Heat and Mass Transfer is pleased to announce THMT-23, 10th... Сазнајте више...
 • IEEP 2022 - Održan...

  22.11.2022.
  Индустријска енергетика и заштита животне средине у земљама Југоисточне Европе У околностима актуелне енергетске кризе, коју... Сазнајте више...
 • SIMTERM 2022 - ZOOM...

  18.10.2022.
  REMAINDER - SIMTERM 2022 START ON TUESDAY 18.10.2022 __________________________________________________________ ZOOM link is available below. Pratite... Сазнајте више...
 • SIMTERM 2022 - Program

  12.10.2022.
                                                          PROGRAM                                              Utorak/Tuesday 18.10.2012. 10:00÷12:00 Registracija učesnika /Registration of participants                              SVEČANO OTVARANJE / OPENING... Сазнајте више...
 • IHTC17 - Second Announcement...

  20.09.2022.
  Dear Colleagues, On behalf of the Organizing Committee, it is our sincere pleasure to invite... Сазнајте више...

Догађаји

 • Трибина ДТС-а: Инвестиције ЈП...

  09.10.2021.
                                 ... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС: НАФТНА ИНДУСТРИЈА...

  19.09.2021.
    Друштво термичара Србије има задовољство да Вас позове на јавну стручну трибину на којој ће... Сазнајте више...
 • Енергетска транзиција ЈП ЕПС...

  22.07.2021.
  ________________________________________________________ Поштовани чланови Друштва и целокупна стручна и научна јавности Србије, Друштво термичара Србије, у... Сазнајте више...
 • Tрибина посвећена научно-стручном раду...

  13.01.2020.
                                    ЛАБОРАТОРИЈА... Сазнајте више...
 • Трибина ЈКП Београдске електране

  08.11.2019.
                                                    ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                  СРБИЈЕ                                                                        И                                                  МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У оквиру сталне трибине има... Сазнајте више...