Друштво термичара Србије https://www.drustvo-termicara.com/rss Друштво термичара Србије Вести rs Thu, 24 Nov 22 14:30:18 +0000 IEEP 2022 - Održan na Mašinskom fakultetu u Beogradu https://www.drustvo-termicara.com/vesti/ieep-2022-odrzan-na-masinskom-fakultetu-u-beogradu <h1 class="entry-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 20px; clear: none; font-weight: bold; color: rgb(0, 65, 111); line-height: 1.3em; overflow-wrap: break-word; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Индустријска енергетика и заштита животне средине у земљама Југоисточне Европе</h1><div class="entry-meta" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px !important; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.85em; display: block; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">&#160;</div><div class="entry-content" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-size: 14px; clear: both; overflow-wrap: break-word; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">У околностима актуелне енергетске кризе, коју карактеришу неизвесност снабдевања енергентима и непредивидиви раст цена енергије,&nbsp; индустрија у региону мора да подигне енергетску ефикасност на виши ниво и да стално унапређује своје енергетске и производне системе, уколико жели да повећа конкурентност и прилагоди се ситуацији на тржишту. Ово је један од основних закључака учесника Осме научно-стручне конференције “<strong>Индустријска енергетика и заштита животне средине у земљама Југоисточне Европе</strong>” која је одржана <strong>8. и 9. новембра на Машинском факултету у Београду, у организацији Друштва термичара Србије</strong>.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;"><a href="https://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/11/IEEP-1.jpg" class="fbx-link fbx-instance" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; color: rgb(1, 147, 254); text-decoration: none; transition: color 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone wp-image-21066 size-full" src="https://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/11/IEEP-1.jpg" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 10px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); font-size: 14px; opacity: 0.99; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;" width="950" height="571" /></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">На конференцији се разговарало се о енергетској политици, снабдевању енергијом, законодавству и подстицајним елементима, енергетској ефикасности и енергетском менаџменту у индустрији и&nbsp; зградарству, заштити животне средине и одрживом развоју, обновљивим изворима енергије. Представљени су и примери добре праксе и презентовано око 50 радова из ових области.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">Скуп је организован с циљем да се унапреди енергетски сектор и индустрија у региона. Према оцени учесника, конференција је била добра прилика за размену знања и искустава између представника академске заједнице и привреде, али и прилика да се анализирају могућности у области обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности и заштите животне средине.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">Основни циљеви скупа су и сагледавање постојећег стања у технолошком, техничком, организационом и еколошком смислу, анализа актуелних проблема када је реч о постојећој законској регулативи у односу на услове Европске уније и правци даљег развоја индустријске енергетике.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;"><a href="https://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/11/IEEP-2.jpg" class="fbx-link fbx-instance" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; color: rgb(1, 147, 254); text-decoration: none; transition: color 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone wp-image-21061 size-full" src="https://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/11/IEEP-2.jpg" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 10px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); font-size: 14px; opacity: 0.99; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;" width="950" height="533" /></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">Учеснике скупа и бројне госте поздравио је <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-weight: bold;">декан Машинског факултета, проф. др Владимир Поповић</strong>. „<em>За Машински факултет је веома важно што се стручни скупови, као што је конференција о индустријској енергетици, одржавају на нашем факултету. То је свакако једна врста промоције самог факултета, али и прилика да разговарамо о актуелним темама као што су енергетска ефикасност и заштита животне. Факултет с пажњом прати актуелна дешавања у тој области и у наредном периоду ће радити на прилагођавању студијских програма и свог крајњег производа – мастер инжењера машинства, потребама времена и друштва у коме живимо</em>“, рекао је проф. Поповић и учесницима пожело успешан рад.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;"><a href="https://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/11/IEEP-3.jpg" class="fbx-link fbx-instance" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; color: rgb(1, 147, 254); text-decoration: none; transition: color 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone wp-image-21062 size-full" src="https://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/11/IEEP-3.jpg" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 10px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); font-size: 14px; opacity: 0.99; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;" width="950" height="540" /></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">У име организатора, учесницима се обратио<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-weight: bold;"> председник Организационог одбора конференције, проф. др Горан Јанкес</strong> који се осврнуо на кратак историјат конференције која је први пут одржана 1994. године под називом „Индустријска енергетика“. „<em>Друштво термичара Србије је пре 30 година на Конгресу одржаном 1993. године&nbsp; препознало потребу да формира посебну секцију за индустријску енергетику. Већ већ следеће године одржана је и прва конференција на ту тему. И тада, као и сада, енергетска ефикасност је била наш највећи потенцијал. Заштита животне средина је била и остала наша трајна обавеза и трајна тема. Очекујемо да ће овогодишњи скуп ближе повезати научну и привредну заједницу, а научна сазнања приближити пракси индустрије</em>“, поручио је, између осталог, проф. Јанкес.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;"><a href="https://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/11/IEEP-4.jpg" class="fbx-link fbx-instance" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; color: rgb(1, 147, 254); text-decoration: none; transition: color 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone wp-image-21067 size-full" src="https://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/11/IEEP-4.jpg" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 10px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); font-size: 14px; opacity: 0.99; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;" width="948" height="481" /></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-weight: bold;">Саветник председника Привредне коморе Србије Милован Лутовац</strong> у поздравном говору се најпре осврнуо на актуелну енергетску кризу која је, како је навео, донела много проблема у сектор енергетике, посебно у Србији где се годинама није улагало у енергетска постројења, нити се водило рачуна о рационалном коришћењу енергије.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">„<em>Готово је поражавајући податак да је Србија, када је реч о употреби енергије за јединицу производа на самом зачељу Европе. То говори, не само о недостатку свести о потреби енергетске ефиканости, него и&nbsp; томе да смо се према енергији односили на начин као да ће она увек бити ту по приступачној цени, која је по правилу субенционисана.&nbsp; Сада долазимо у ситуацију да ћемо платити јако високу цену уколико не покушамо да се другачије организујемо</em>“, рекао је Лутовац.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">Као један од начина за решење проблема навео је потпуну трансформацију ЕПС-а и обнављање његових производних капацитета. „<em>То је дугорочан процес, али отвара простор да се појединачно или у мањим групама суочимо са проблемима које имамо, удружимо те снаге и пробамо да направимо један озбиљан искорак. Другим речима, привредницима се пружа прилика да се позабаве својим сопственим потребама за енергијом, тако што ће у производном процесу користи мање енергије, а с друге стране пробати да ту енергију или део енергије која им је потребна сами обезбеде у оквиру својих фабричких погона</em>“, закључио је Лутовац.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;"><a href="https://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/11/IEEP-5.png" class="fbx-link fbx-instance" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; color: rgb(1, 147, 254); text-decoration: none; transition: color 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone wp-image-21064 size-full" src="https://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/11/IEEP-5.png" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 10px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); font-size: 14px; opacity: 0.99; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;" width="698" height="392" /></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">Радни део скупа отворила су уводна излагања генералног секретара Комитета Србије у Светском савету за енергију (WEC), др <strong>Миодрага Месаревића</strong> на тему „<strong>SOLVING THE NET-ZERO EMISSION EQUATION FOR INDUSTRY</strong>“; академика <strong>Глигора Каневчеа</strong>, члана Академије наука и уметности Северне Македоније на тему „<strong>SUSTAINABLE AND LOW-CARBON ENERGY SYSTEM POLICIES IN DEVELOPING COUNTRIES: A CASE STUDY OF MACEDONIA</strong>; председника Скупштине Удружења за гас у Србији, господина <strong>Војислава Вулетића</strong> на тему „<strong>USE OF NATURAL GAS IN SERBIA</strong>“ и излагање <strong>Ненада Јовановића</strong>, вишег саветника у консултантској агенцији LDK Consultants на тему „<strong>KEY FINDINGS AND PROJECTIONS FOR THE DRAFT NECP EARLY CONSULTATION</strong>“.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">У оквиру конференције одржане су и специјалне тематске сесије на којима су обрађиване теме које се односе на енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије у индустријском сектору, као инструмената за ублажавање негативних утицаја раста цена енергије и енергената, а једна од сесија је била посвећена и одабраним дипломским и мастер радовима.</p></div> Thu, 24 Nov 22 14:30:18 +0000 https://www.drustvo-termicara.com/vesti/ieep-2022-odrzan-na-masinskom-fakultetu-u-beogradu THMT’23 - 1st Announcement and Call for Papers https://www.drustvo-termicara.com/vesti/thmt23-1st-announcement-and-call-for-papers <p>Dear Colleague,</p><p>&#160;The International Centre for Heat and Mass Transfer is pleased to announce <strong>THMT-23</strong>, <strong>10th International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer</strong>, that will take place in <strong>Rome, Italy,</strong> during <strong>11-15 September, 2023</strong>. </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Attached please find the 1<sup>st</sup> Announcement and Call for Papers of the symposium. </p><p>&nbsp;&nbsp; You may find detailed information on the Web site: <a href="https://bulten.ichmt.org/link.php?M=11136&amp;N=84&amp;L=78&amp;F=H">http://www.thmt-23.org</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Please feel free to pass this on to all interested parties.&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp; With best regards,&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp; Prof. Dr. Ilker TARI</p><p>&nbsp;&nbsp; Secretary General, ICHMT</p> Wed, 23 Nov 22 15:06:36 +0000 https://www.drustvo-termicara.com/vesti/thmt23-1st-announcement-and-call-for-papers SIMTERM 2022 - ZOOM link https://www.drustvo-termicara.com/vesti/simterm-2022-zoom-link <p><strong>REMAINDER - SIMTERM 2022 START ON TUESDAY 18.10.2022</strong></p><p><strong>__________________________________________________________</strong></p><p><strong>ZOOM link is available below.</strong></p><p>Pratite Međunarodnu konferenciju SIMTERM 2022 preko ZOOM linka ispod.</p><p>___________________________________________________________</p><div><br style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><div style="text-indent: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div id="ydp61b3e2f7yiv2363781277"><div class="ydp61b3e2f7yiv2363781277ydp62de3049yahoo-style-wrap"><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><strong><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">_____________________________________________</div><strong>Tuesday</strong>&#160;12 to 13h - OPENING CEREMONY</strong></div><div dir="ltr"><strong><br /><div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Join Zoom Meeting</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://zoom.us/j/92572824604?pwd=UmNWMDlYRllha0g2aHhEazY1UlAzZz09" title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">https://zoom.us/j/92572824604?pwd=UmNWMDlYRllha0g2aHhEazY1UlAzZz09</a></div></div><div><br /><br /><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><strong>Tuesday</strong>&nbsp; 13.30 - 15.00h - Plenary session 1 -&nbsp;</div></div><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"></div><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Join Zoom Meeting</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://zoom.us/j/99983903819?pwd=TDFjRVd5V1lDUUpCUzZxQnJFTlZZUT09" title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">https://zoom.us/j/99983903819?pwd=TDFjRVd5V1lDUUpCUzZxQnJFTlZZUT09</a></div></div><br /><br /><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><strong>Tuesday</strong>&nbsp;16.00 - 17.30h -&nbsp;ENERGY MANAGEMENT IN INDUSTRY AND BUILDINGS</div><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"></div></strong></strong></div><div dir="ltr"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><strong>Join Zoom Meeting</strong></strong></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><strong><a href="https://zoom.us/j/99818236624?pwd=dFpQUDYxODRXbmFNZmdDSFpUckcwZz09" title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">https://zoom.us/j/99818236624?pwd=dFpQUDYxODRXbmFNZmdDSFpUckcwZz09</a></strong></strong></div><strong><strong><br /><br /><strong>Tuesday</strong>&nbsp;17.30 - 19.00h -&nbsp;ENVIRONMENTAL PROTECTION, WATER, AIR AND SOIL QUALITY MANAGEMENT</strong></strong></div><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"></div><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><strong>Join Zoom Meeting</strong></strong></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><strong><a href="https://zoom.us/j/94351490453?pwd=VmhJdWZsV2hMOFpuZkh5UFp4cjZyZz09" title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">https://zoom.us/j/94351490453?pwd=VmhJdWZsV2hMOFpuZkh5UFp4cjZyZz09</a></strong></strong></div></div><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"></div><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><strong><strong>_____________________________________________</strong></strong></div><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><strong><strong><strong>Wednesday</strong>&nbsp;9.00 - 11.00h&nbsp;PLENARY SESSION II</strong></strong></div><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><strong>Join Zoom Meeting</strong></strong></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><strong><a href="https://zoom.us/j/91775479801?pwd=TTc1SkEyUU9YaC9UczR3dUVzSXlvQT09" title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">https://zoom.us/j/91775479801?pwd=TTc1SkEyUU9YaC9UczR3dUVzSXlvQT0</a></strong></strong></div><strong><strong><br /><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><strong>Wednesday</strong>&nbsp;11.30 - 14.00h -&nbsp;ENERGY EFFICIENCY IN INDUSTRY, CIVIL ENGINEERING, COMMUNCAL SYSTEMS AND TRAFIC</div><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Join Zoom Meeting</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://zoom.us/j/91775479801?pwd=TTc1SkEyUU9YaC9UczR3dUVzSXlvQT09" title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">https://zoom.us/j/91775479801?pwd=TTc1SkEyUU9YaC9UczR3dUVzSXlvQT09</a></div><br /><br /><div dir="ltr"><strong>Wednesday</strong>&nbsp;<a title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">15.00 - 17.00</a>&nbsp;-&nbsp;PLENARY SESSION III</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Join Zoom Meeting</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://zoom.us/j/98313456824?pwd=ZVhGNXV3QmJLWU8ySDhTelYwckdsQT09" title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">https://zoom.us/j/98313456824?pwd=ZVhGNXV3QmJLWU8ySDhTelYwckdsQT09</a></div><br /><br /><div dir="ltr"><strong>Wednesday</strong>&nbsp;<a title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">17.30 - 19.00</a>&nbsp;-&nbsp;NEW AND RENEWABLE ENERGY SOURCES</div><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Join Zoom Meeting</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://zoom.us/j/98345913735?pwd=WTdKZ0orb1JPMHZXRWtDL25sU005dz09" title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">https://zoom.us/j/98345913735?pwd=WTdKZ0orb1JPMHZXRWtDL25sU005dz09</a></div><br /><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">_____________________________________________</div><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><strong>Thursday</strong>&nbsp;od 9.00 - 12.00h -&nbsp;TECHNOLOGIES AND PLANTS</div><br /><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Join Zoom Meeting</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://zoom.us/j/99010724748?pwd=eE8rT1R6eG93ODhtSS9qcTZrQmFoZz09" title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">https://zoom.us/j/99010724748?pwd=eE8rT1R6eG93ODhtSS9qcTZrQmFoZz09</a></div><br /><br /><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><strong>Thursday</strong>&nbsp;12.30&nbsp; - 14.30h&nbsp;ENERGY SOURCES AND POTENTIALS&nbsp;</div><br /><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span id="ydp61b3e2f7yiv2363781277ydpb3e9d736tabEventDetails" class="ydp61b3e2f7yiv2363781277ydpb3e9d736HALYaf ydp61b3e2f7yiv2363781277ydpb3e9d736XQINac ydp61b3e2f7yiv2363781277ydpb3e9d736R21Rlc ydp61b3e2f7yiv2363781277ydpb3e9d736KKjvXb"></span><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Join Zoom Meeting</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://zoom.us/j/98714012924?pwd=dVpyTEFmbWNUYW1MSURzVG8raEVsQT09" title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">https://zoom.us/j/98714012924?pwd=dVpyTEFmbWNUYW1MSURzVG8raEVsQT09</a></div><br /><br /><div dir="ltr"><strong>Thursday</strong>&nbsp;15-30 - 17h -&nbsp;FLOW, HEAT AND MASS TRANSFER, COMBUSTION&nbsp;</div></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Join Zoom Meeting</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://zoom.us/j/94429492853?pwd=Q2wzM2VjZHNzZHcvNzd2NVRWUmN1dz09" title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">https://zoom.us/j/94429492853?pwd=Q2wzM2VjZHNzZHcvNzd2NVRWUmN1dz09</a></div><br /><br /><div dir="ltr"><strong>Thursday&nbsp;</strong>17.00 - 18.30h&nbsp; -&nbsp;<div style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PROCESSES, AUTOMATICS AND CONTROL OF PROCESSES, EXPERT SYSTEMS</div><br /><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Join Zoom Meeting</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://zoom.us/j/91769681697?pwd=OE1JSTdaRHgwc0N4MTFBd3U5a1d0QT09" title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">https://zoom.us/j/91769681697?pwd=OE1JSTdaRHgwc0N4MTFBd3U5a1d0QT09</a></div><br />_____________________________________________<div dir="ltr"><strong>Friday</strong>&nbsp;<a title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">9.00 - 11-00</a>&nbsp;-&nbsp;MATHEMATICAL MODELING AND NUMERICAL SIMULATION</div></div><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"></div><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Join Zoom Meeting</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://zoom.us/j/97030415965?pwd=U3p1MTBZa1JLRlFMY01MMExpQ1hBdz09" title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">https://zoom.us/j/97030415965?pwd=U3p1MTBZa1JLRlFMY01MMExpQ1hBdz09</a></div></div><div dir="ltr" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"></div><div class="ydp61b3e2f7yiv2363781277ydp62de3049signature" style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><div style="font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"><div dir="ltr"><strong>Friday</strong>&nbsp;od&nbsp;<a title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">12.00 - 14.00</a>&nbsp;Panel Toplane Srbije</div><div dir="ltr"></div><div id="ydp61b3e2f7yiv2363781277ydp604f433cyui_3_16_0_1_1448098022884_4837" dir="ltr"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Join Zoom Meeting</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://zoom.us/j/98985789981?pwd=LzJiMUdEY0hWM09zYUlPVC9CVDdqZz09" title="This external link will open in a new window" style="color: rgb(0, 90, 149); text-decoration: none;">https://zoom.us/j/98985789981?pwd=LzJiMUdEY0hWM09zYUlPVC9CVDdqZz09</a></div></div><div id="ydp61b3e2f7yiv2363781277ydp604f433cyui_3_16_0_1_1448098022884_4837" dir="ltr"></div><br /><div id="ydp822bea78enhancr_card_6594963105" class="ydp822bea78yahoo-link-enhancr-card ydp822bea78yahoo-link-enhancr-not-allow-cover ydp822bea78ymail-preserve-class ydp822bea78ymail-preserve-style" style="max-width: 400px; font-family: yahoosans, &quot;helvetica neue&quot;, &quot;segoe ui&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><br style="color: rgb(38, 40, 42); font-family: yahoosans, &quot;helvetica neue&quot;, &quot;segoe ui&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" /></div></div></div><strong></div></div></div></div> Tue, 18 Oct 22 08:13:15 +0000 https://www.drustvo-termicara.com/vesti/simterm-2022-zoom-link SIMTERM 2022 - Program https://www.drustvo-termicara.com/vesti/simterm-2022-program <p><strong>&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PROGRAM</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Utorak/Tuesday 18.10.2012.</strong></p><p>10:00÷12:00 Registracija učesnika /Registration of participants</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SVEČANO OTVARANJE / OPENING CEREMONY</strong></p><p>12:00÷13:00&nbsp; - Dr Goran Janevski, Dean of the Faculty of Mechanical Engineering in Niš</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dr Milan Radovanović, President of the Society of Thermal Engineers of Serbia</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dr Dragan Antić, Rector of the University of Niš </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dragana Sotirovski, Niš City Mayor</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dr Mirjana Laković, President of the Organizing committee</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dr Nebojša Ranđelović, državni sekretar MPNTR</p><p><strong>Prateći program dečiji hor ČAROLIJA</strong></p><p>&nbsp; </p><p>13:00-13:30 KOKTEL</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PLENARNA SESIJA /PLENARY SESSION I</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; KONGRESNA SALA A – CONSTANTINE 2 / CONGRESS HALL A - CONSTANTINE 2</strong></p><p>13:30 ÷ 15:00</p><p>1. Ljubo Maćić, Economics Institute, Belgrade,</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Energy Transition and the Current Energy Crisis</strong></p><p>2. Miomir Jakšić, Economics Faculty, University of Belgrade</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The role of energy regulators in South Eastern Europe</strong></p><p>3. Anna Stoppato, Università degli Studi di Padova Scuola di Ingegneria: Padova, Veneto, IT</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The role of thermal energy storage for increasing the integration among different energy systems</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp; </strong></p><p><strong>… All details can be found in the attached document.</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp; </strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp; </strong></p> Wed, 12 Oct 22 16:57:48 +0000 https://www.drustvo-termicara.com/vesti/simterm-2022-program IHTC17 - Second Announcement and Call for Papers https://www.drustvo-termicara.com/vesti/ihtc17-second-announcement-and-call-for-papers <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">Dear Colleagues,</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">On behalf of the Organizing Committee, it is our sincere pleasure to invite you to participate in </p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">the <strong>17th International Heat Transfer Conference (IHTC17)</strong>, </p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">taking place from <strong>14 -18 August 2023</strong>, </p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">at the Cape Town International Convention Centre, <strong>Cape Town, South Africa</strong>.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">Please take note of more details in the attachment. This is the second Call for Papers.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">Your<em> Abstract Submission </em>can now be made through our<em> Submission &amp; Review Portal.</em></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><a href="https://na.eventscloud.com/emarketing/go.php?id=b3504%2BKTJoYUXFE5Zb6OEyg2rJQalbnckE%2B1vE96EgRUKQjrL%2FQtYH3pjn8X%2FI0uNQrhu7ayc1Xc%2BhOQyVNxD79OMET1oWgC4pNBCuDTDFpPtBtJOdHlXsL3vv7%2FbFGn" title="This external link will open in a new window"><img src="http://na-admin.eventscloud.com/file_uploads/e3f29eecd79dfe5576c35a7d0ed074b4_Shutterstock_1729618849.jpg" width="150" height="80" /></a></p><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">The International Heat Transfer Conferences are the world’s premier conferences (nicknamed the “Heat Transfer Olympics”) for scientists and engineers in the heat and mass transfer research community. The conferences are convened every four years to exchange the latest heat and mass transfer information. Previous conferences have greatly enhanced our exchanges of knowledge and experience and nurtured new and interdisciplinary research areas. IHTC-17 will continue the increasingly important mission of fostering international cooperation and the exchange of ideas among colleagues to solve urgent problems and improve peoples’ lives in the years ahead.</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><br />The conference is hosted under the auspices of The Assembly for International Heat Transfer Conferences and is supported by the South African Institution of Mechanical Engineers, International Centre for Heat and Mass Transfer, and the American Society of Thermal and Fluids Engineers.</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">&#160;</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">Please use the button below to visit the conference website:</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><p style="text-align: center;"><a href="https://na.eventscloud.com/emarketing/go.php?id=b3504%2BKTJoYUXFE5Zb6OEyg2rJQalbnckE%2B1vE96EgRn0YxnXzZQ7psx2FHdZejHUHBembLYFyfCGh66w6Dgtw%3D%3D" title="This external link will open in a new window"><img src="http://na-admin.eventscloud.com/file_uploads/8c3f955ca498df401ec1ba3406e45600_shutterstock_1555814555.jpg" width="200" height="100" /></a></p><div><strong>Conference Format</strong><br />The Assembly of International Heat Transfer Conferences (AIHTC) has decided that the “mode/format” of the conference will be a face-to-face conference in Cape Town. However, it might be changed to a hybrid format for delegates that cannot travel from countries with COVID-19, or other major travel restrictions.</div><div><strong>Important Dates:&nbsp;</strong><br />Saturday, 15 October 2022 | Deadline for Abstracts Submissions</div><div>Monday, 03 October 2022 |&nbsp;Registration Opens</div><div>Monday, 31 October 2022 | Abstract Acceptance Notification</div></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">Please contact us at ihtc@africamassive.co.za should you need any assistance.</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">Regards,<br />Prof. Josua Meyer<br />IHTC-17 Conference Chair<br />Professor | Department of Mechanical &amp; Mechatronic Engineering<br />Stellenbosch University, South Africa<br />Email:<a href="https://na.eventscloud.com/emarketing/go.php?id=b3504%2BKTJoYUXFE5Zb6OEyg2rJQalbnckE%2B1vE96EgSuvs9HZQHmRykUNP8rG5vW4oASsXE1Y929QvzRuJlGfw%3D%3D" title="This external link will open in a new window">josua7meyer@gmail.com</a></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">&nbsp;</div> Thu, 22 Sep 22 16:37:44 +0000 https://www.drustvo-termicara.com/vesti/ihtc17-second-announcement-and-call-for-papers