Термотехника

Часопис ТЕРМОТЕХНИКА

ISSN 0350-218X

У часопису Термотехника се објављују научни и стручни радови из области термотехнике, термоенергетике, хемијског инжењерства и сродних области термичке струке. Часопис прихвата и радове који обрађују проблематику енергетских сировина, извора енергије, конверзије и конзервације енергије.


Часопис у посебним рубрикама објављује приказе књига, стручних скупова, магистарских и докторских дисертација, као и друге прилоге информативног карактера.


Редакциони колегијум часописа Термотехника задржава право на лекторске корекције и евентуална мања скраћивања која неће утицати на потпуност рада.
Рукописи се не враћају.
Код два или више аутора треба означити аутора за кореспонденцију и навести његов е-мејл.

Рад, по правилу треба да буде написан на српском језику и штампаће се ћирилицом одн. по жељи аутора, латиницом. Прилози се штампају ћирилицом.
Аутори треба да достављају језички и стилски дотеране радове, без словних грешака.

Приликом писања радова аутори су обавезни да се придржавају одредница наведених у УПУТСТВУ АУТОРИМА.
Препоручује се ауторима да се пре писања рада договоре о обиму и другим детаљима са главним и одговорним уредником часописа (тел. 011/245-56-63).
Сви радови који се објављују у часопису Термотехника обавезно подлежу рецензији. Уз рукопис рада, аутор треба да достави и предлог за категоризацију рада у складу са упутством за уређивање примарних научних часописа, и то према једној од следећих категорија:
         - оригинални научни рад,
         - претходно саопштење,
         - прегледни рад,
         - стручни рад.

Редакциони колегијум, у сарадњи са рецензентима, коначно одређује категоризацију.
Да би се лакше оценило којој категорији припада одређени рад, наводимо извесна објашњења у вези са наведеним категоријама радова, а према препорукама УНЕСКО-а.

                                        Оригинални научни рад
Овај рад садржи необјављене резултате изворних истраживања. Научне информације у раду морају бити обрађене и изложене тако да се може:
- проверити тачност анализе и закључака на којима се резултати заснивају, или
- експерименат репродуковати и добити резултати с једнаком тачношћу (у границама експерименталне грешке) како се то у раду наводи.
Претходно саопштење
Ово саопштење садржи нове научне резултате, чији карактер захтева хитно објављивање. Оно не мора омогућавати проверу и понављање изнесених резултата.

                                        Прегледни рад
Прегледни рад представља целовит преглед неког подручја или проблема на основу већ објављеног материјала, који је у прегледу сакупљен, анализиран и расправљен.

                                        Стручни рад
Овај рад представља користан прилог из подручја струке чија проблематика није везана за изворна истраживања, што значи да материја не мора да представља новост у светским оквирима, већ да се односи на проверу или репродукцију у свету познатих истраживања, која представљају користан материјал у смислу ширења знања и прилагођавања изворних истраживања потребама науке и праксе.

Документи

 • Упутство за ауторе Термотехника: download

Вести

 • THMT’23 - 1st Announcement...

  23.11.2022.
  Dear Colleague,  The International Centre for Heat and Mass Transfer is pleased to announce THMT-23, 10th... Сазнајте више...
 • IEEP 2022 - Održan...

  22.11.2022.
  Индустријска енергетика и заштита животне средине у земљама Југоисточне Европе У околностима актуелне енергетске кризе, коју... Сазнајте више...
 • SIMTERM 2022 - ZOOM...

  18.10.2022.
  REMAINDER - SIMTERM 2022 START ON TUESDAY 18.10.2022 __________________________________________________________ ZOOM link is available below. Pratite... Сазнајте више...
 • SIMTERM 2022 - Program

  12.10.2022.
                                                          PROGRAM                                              Utorak/Tuesday 18.10.2012. 10:00÷12:00 Registracija učesnika /Registration of participants                              SVEČANO OTVARANJE / OPENING... Сазнајте више...
 • IHTC17 - Second Announcement...

  20.09.2022.
  Dear Colleagues, On behalf of the Organizing Committee, it is our sincere pleasure to invite... Сазнајте више...

Догађаји

 • Трибина ДТС-а: Инвестиције ЈП...

  09.10.2021.
                                 ... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС: НАФТНА ИНДУСТРИЈА...

  19.09.2021.
    Друштво термичара Србије има задовољство да Вас позове на јавну стручну трибину на којој ће... Сазнајте више...
 • Енергетска транзиција ЈП ЕПС...

  22.07.2021.
  ________________________________________________________ Поштовани чланови Друштва и целокупна стручна и научна јавности Србије, Друштво термичара Србије, у... Сазнајте више...
 • Tрибина посвећена научно-стручном раду...

  13.01.2020.
                                    ЛАБОРАТОРИЈА... Сазнајте више...
 • Трибина ЈКП Београдске електране

  08.11.2019.
                                                    ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                  СРБИЈЕ                                                                        И                                                  МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У оквиру сталне трибине има... Сазнајте више...