14.10.2023. dr Miodrag Mesarović - Povodom dodele priznanja TOP ENERGY 2023

Miodrag Mesarović, redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije od 2000. godine. 

Rođen je 1936. godine u Gornjoj Šatornji, opština Topola, Srbija. Završio je realnu gimnaziju u Aranđelovcu 1957. godine. Diplomirao je na Odseku za tehničku fiziku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 1961. godine, a doktorirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1978. godine iz oblasti kompjuterske simulacije nestacionarnih procesa sa promenom faza radnog medijuma u termoenergetskim postrojenjima. 

Od 1962. godine do danas Miodrag Mesarović radi u Energoprojektu u Beogradu, gde je prošao razvojni put od projektanta do glavnog inženjera, pomoćnika direktora i specijalnog savetnika. Učestvovao je u više stotina privrednih projekata u zemlji i inostranstvu iz oblasti energetike i energetskih tehnologija, kao i u brojnim naučno-istraživačkim projektima o specifičnim problemima u termoeneregetici, nuklearnoj tehnologiji, informatici, zaštiti životne sredine i drugim oblastima. 

Uz rad se stalno usavršavao i boravio na više specijalizacija u inostranstvu (u Nemačkoj, Švedskoj, Holandiji, Francuskoj i Austriji). Razvio je softverske alate za projektovanje i sigurnost nuklearnih reaktora, za dimenzionisanje i radne karakteristike rashladnih tornjeva i za druge svrhe. Miodrag Mesarović je generalni sekretar Srpskog komiteta WEC (World Energy Council), predsednik Naučnog odbora Društva termičara Srbije, član Borda i Grupe EuroCASE za upravlјanje Energetskom platformom Evrope, koordinator Međuodelјenjskog odbora za energetiku AINS i član Akademijskog odbora SANU za energetiku. Biran je za člana više radnih tela Privredne komore Beograda, Zajednice jugoslovenske elektroprivrede, Saveza energetičara Srbije, Saveta Mašinskog fakulteta u Beogradu, i dr. Učestvovao je kao član ili koordinator više ekspertskih timova, formiranih za izradu predloga strategija razvoja privrede i energetike na nivou države (Strategija privrednog razvoja Srbije, Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Srbije), ili lokalnih samouprava (Strategija razvoja energetike grada Beograda, Strategija razvoja energetike grada Kragujevca i drugih). Imenovan je u više ekspertskih timova zaduženih za praćenje i nadzor državnih projekata (za energetsku efikasnost u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja Srbije, za sanaciju i odlaganje isluženog nuklearnog goriva i radioaktivnog otpada u Saveznom Ministarstvu privrede, za obnovlјive izvore energije i primenu kogeneracije u Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije, i drugih). Miodrag Mesarović je biran za nastavnika na poslediplomskim studijama na mašinskim fakultetima u Beogradu (Optimizacija procesa u termomehanici) i Sarajevu (Uticaj termoelektrana na životnu sredinu) i za člana komisija za odbranu doktorata na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Prenos toplote sa zagrejanog rečnog toka) i na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Skoplјu (Dugoročno planiranje elektroenergetskih sistema) i magistratura na Fakultetu Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta UN za mir u Beogradu. Učestvovao je na velikom broju stručnih i naučnih skupova u zemlјi i inostranstvu i publikovao preko 360 stručnih i naučnih radova iz oblasti strateškog planiranja, nuklearne i termoenergetike, primene obnovlјivih izvora energije, zaštite životne sredine, globalnih promena klime, pouzdanosti složenih sistema, akumulacije energije, tehnološkog razvoja, i drugih oblasti. Koautor je šest monografija Svetskog saveta za energiju o nuklearnim elektranama, klimatskim promenama, energetskim resursima i održivosti, i univerzitetskog udžbenika o planiranju razvoja elektroenergetskih sistema u regulisanom i neregulisanom okruženju. Član je uređivačkih odbora više časopisa (“Contemporary Energy“, “Nuclear Technology and Radiation Protection”, “Tehnička dijagnostika” i „Elektroprivreda“) i stalni recenzent u više međunarodnih i domaćih časopisa. Recenzirao je i više naučnih knjiga i monografija. 

Za uspehe u radu je odlikovan (Orden rada sa zlatnim vencem 1982. godine), nagrađivan (nagrade Energoprojekta 1971. i 1994. za uvođenje naučnog pristupa u projektnu delatnost i 2016. godine za životno delo) i pohvalјivan (povelјa i plaketa “Nikola Tesla” Zajednice jugoslovenske elektroprivrede 1993, povelјa Društva termičara Srbije 2016, povelјa i plaketa Društva za KGH Saveza inženjera i tehničara Srbije 2016. godine).

Документи

 • RAD M.MESAROVIĆ: download

  Povodom dodele priznanja TOP ENERGY za izuzetan doprinos nauci i razvoju energetike donosimo rad „Za usmeravanje energetske tranzicije predložen integrisani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Srbije do 2030. sa vizijom do 2050. godine” dr Miodraga Mesarovića, Akademija inženjerskih nauka Srbije

Вести

 • ICHMT anounce THMT-25

  18.07.2024.
  Dear Colleague, The International Centre for Heat and Mass Transfer is pleased to announce THMT-25,... Сазнајте више...
 • XVII Forum „STRATEŠKE...

  11.07.2024.
  Društvo termičara Srbije je dugogodišnji koorganizator naučno-stručnih skupova                 MEĐUNARODNI FORUM O ČISTIM... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС: Проф. А.Острогорски

  27.06.2024.
                                                       ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                             ... Сазнајте више...
 • Sustainable Energy Week -...

  09.06.2024.
                  SOCIETY OF THERMAL ENGINEERS OF SERBIA                                 ENERGOPROJEKT ENTEL                       WORLD SERBIA ENERGY COUNCIL... Сазнајте више...
 • 21ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON...

  25.04.2024.
  Dear colleagues, The deadline for abstract submission for the 21st International Conference on Thermal Science and... Сазнајте више...

Догађаји