04.12.2023. E2023 - Press release


Do energetske nezavisnosti uz domaće resurse i domaću pamet

„Država treba da se osloni na domaće resurse i institucije koje su se dokazale u prethodnom periodu kroz izgradnju funkcionalne elektroprivrede u zemlji i inostranstvu, a i sada se ulažu napori za izgradnju novih i modernizaciju postojećih postrojenja”, rekao je prof. dr Predrag Stefanović, predsednik Društva termičara Srbije na otvranju 10. Međunarodne konferencije Elektrane 2023, dok je v.d. generalnog direktora EPS AD rekao da ova komanija ima jasne planove za budući razvoj i nove projekte koji treba da doprinesu energetskoj nezavisnosti Srbije, sigurnom, pouzdanom i kvalitetnom snabdevanju električnom energijom građana i privrede, da se intenzivno planiraju investicije u nove kapacitete, a posebno u OIE.

„Rad na planiranju, razvoju, izgradnji održavanju i eksploatacijienergetskih postrojenjanije sprint na 100 metara već težak maraton pun izazova koji nema kraja. Zato treba odati dužno priznanje svima koji u ovom maratonu učestvuju”, rekao je rekao je dr Predrag Stefanović, predsednik Društva termičara Srbije na svečanom otvaranju 10. Međunarodne konferencije Elektrane 2023, koja se održava na Zlatiboru od 8. do 10. novembra.

Pozdravljajući predavače ovog stručnog skupa, koji organizuje Društvo termičara Srbije Stefanović je precizirao da će oni, razmenom naučno-stručnih informacija pomoći da se jasnije razazna tranzicioni procesi koji nam se nameće i pomoći da bolje sagledamo, za društvo i državu najkorisnije puteve kojim energetika i posebno elektroenergetika može i treba da ide dalje.

„Poslednjih godina geopolitički događaji su nam nametnuli potrebu da preispitamo brojne aspekte organizacije društva i čovečanstva. Održivostenergetskih resursai posebno proizvodnog lanca elektroenergetike kao osnovnih, tj. ključnih stubova funkcionisanja industrije, društva i države, ponovo su u fokusu fundamentalnog preispitivanja, analiza i izrade odgovarajućih strategija i planova”, ukazao je predsednik Društva termičara Srbije.

Obraćajući se predstavnicima elektroprivrednih organizacija, stručnjacima, profesorima, predstavnicima energetskih kompanija iz zemlje i Stefanović je istakao da je „to težak, odgovoran posao koji mogu da rade samo iskusni visoko profesionalni eksperti, jer se krupna energetska postrojenja planiraju, razrađuju, konstruišu i grade i po deceniju a eksploatišu značajno duže – više decenija”.

„Greške koje se tu naprave skupe su. Dok uspešno planirani i realizovani projekti donose veliku dobrobit za investitora i celo društvo. Sreća je da takvih profesionalaca i institucija u našoj zemlji ima, ali i u regionu. Država treba maksimalno da se osloni na domaće ljudske resurse i institucije, koje su se dokazali u prethodnom višedecenijskom period, kako kroz izradnju funkcionalne elektroprivrede u zemlji i regionu tako i u inostranstvu”, poručio je predsednik Društva termičara Srbije.

Prezentacije učesnika tokom trodnevnog savetovanja prema njegovim rečima jasno ilustruju prethodne stavove kao i činjenicu da se i sada ulažu ogromni resursi i napori u izgradnju novih i modernizaciju i održavanje postojećih energetskih postrojenja.

EPS ima jasne planove za budućnost

„Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije ima jasne planove za budući razvoj i nove projekte koji treba da doprinesu energetskoj nezavisnosti Srbije, sigurnom, pouzdanom i kvalitetnom snabdevanju električnom energijom građana i privrede. Intenzivno se planiraju investicije u nove kapacitete, a posebno u obnovljive izvore energije. Energetska tranzicija je naša realnost i svakog dana imamo sve veći broj novih učesnika na energetskom tržištu iz privatnog sektora, ali i državne kompanije sve aktivnije učestvuju u tom procesu”, rekao je Dušan Živković, v. d. generalnog direktora Elektroprivrede Srbije na svečanom otvaranju 10. Međunarodne konferencije Elektrane 2023.

Dušan Živković, Elektrane 2023 / Foto: EPS Danilo Mijatovič

Komentarišući da „veće učešće obnovljivih izvora energije ima svoje zahteve za balansiranjem” Živković je naglasio da će EPS odgovoriti na njih izgradnjom Reverzibilne hidroelektraneBistrica, snage 656 megavta.

„Ona će omogućiti balansiranje 2.000 megavata iz novih proizvodnih kapaciteta, prvenstveno vetro i solarnih elektrana. EPS nastavlja realizaciju projekata, kao što su vetroparkKostolacod 66 megavata i solarna elektranaPetka, snage blizu 10 megavata”, rekao je Živković.

Naglasio je da je EPS priveo kraju i dva velika projekta. U okviru revitalizacije ponosa srpske energetike HidoelektraneĐerdap 1, pušten je u rad poslednji revitalizovani agregat, koji će u naredna tri dana biti u probnom radu. Nakon toga A3 ostaje na mreži.

„Stvorili smo i uslove za privođenje kraju izgradnjeTermoelektraneKostolac B3. Završene su probe kotla, mehaničko okretanje turbine i generatora i preostali su finalni procesi ispitivanja i sinhronizacija bloka na mrežu. Uskoro nas očekuju revitalizacijeVlasinskih hidroelektranaiHEĐerdap 2. Tako ćemo stvoriti uslove da hidro sektor nesmetano radi i doprinosi udelu OIE u našem energetskom miksu”, dodao je Živković.

Ocenio je da će zeleni put stvoriti uslove da se kroz diversifikaciju unapredi sigurnost snabdevanja u Srbiji.

Priznanja

Stefanović se posebno zahvalio donatorima, sponzorima i tradicionalnim koorganizatorima koji su podržali i pomogli da Društvo termičara Srbije kao naučno, neprofitno, nezavisno udruženje u svojoj 61 godini rada, organizuje ovakav skup već po deseti put.

„Želim vam svima dobrodošlicu, prijatan boravak u ovom divnom okruženju, lepo druženje i korisnu razmenu naučno-stručnih informacija”, poručio je predsednik Društva termičara Srbije.

Na brojne jubileje učesnici konferencije su imali prilike da čuju prilikom dodele skromnih priznanja-povelja Društva termičara Srbije i Organizacionog odbora konferncije ELEKTRANE. Ona, kako je rečeno, „samo podsećaju na ogromne dobrobiti za društvo od realizovanih brojnih uspešnih elektroenergetskih projekata u Srbiji”.

Вести

Догађаји