27.08.2022. Izveštaj o održanoj TOPS 22

Krajem meseca maja i početkom juna ove godine  održani su 20. susreti toplana i stručno-naučna konferencija TOPS 22 na Zlatiboru.

 

Sručno-naučna konferencija TOPS 22 održana je 30 i 31.maja kojom prilikom su predstavljena 24 rada i održana dva okrugla stola sa temama ''Intenzivna zamena fosilnih goriva OIE u daljinskom grejanju Srbije'' i ''Digitalna transformacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji''. Odlični radovi, veoma dobra posećenost, zrele diskusije doprineli su uspehu ovog skupa - svakako najboljeg održanog do sada.

 

Skup su prepoznali European Bank for Reseach and Development, Schweizerische Eidgenossenschaft  i USAID, pored niza eminentnih stranih i domaćih firmi.

 

  Tom prilikom je Duštvu termičara Srbije dodeljena Zahvalnica za koorganizaciju 20. susreta toplana  i stručno-naučne konferencije TOPS 2022 (Scan TOPS 22). 

Вести

Догађаји